สหกรณ์ฯ นทพ. ขอให้สมาชิกดำเนินการตรวจสอบและยืนยันยอด หุ้น หนี้สิน และเงินฝาก ของสมาชิก

ยืนยันยอด ประจำปี 2566

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จะทำการปิดบัญชีประจำปี 2566 จึงขอให้สมาชิกตรวจสอบความถูกต้องของ หุ้น หนี้สิน และเงินฝากคงเหลือ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566 และยืนยันยอดส่งให้สหกรณ์ฯ  เพื่อประโยชน์ในการปิดบัญชีประจำปี 2566

โดยดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

1. เข้าสู่ www.coopafdc.com แล้วคลิกปุ่ม ยืนยันยอด2566 ตามรูปภาพ หรือ สแกน QR CODE

เข้าสู่ www.coopafdc.com แล้วคลิกปุ่ม ยืนยันยอด2566

หรือสแกน QR CODE ข้างล่างนี้

2. ในช่องชื่อผู้ใช้ให้กรอกเลขสมาชิก 6 หลัก และรหัสผ่านคือเลขประชาชนของสมาชิก ในช่องรหัสผ่าน  แล้วคลิก เข้าสู่ระบบ

3. ในหน้าหนังสือยืนยันยอดทุนเรือนหุ้น หนี้สิน และเงินรับฝาก ให้สมาชิกตรวจสอบยอดหากตรวจสอบแล้ว ถูกต้อง ให้คลิกถูกต้อง แล้วคลิกส่งตอบยืนยันยอด หากตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ถูกต้อง ให้คลิกไม่ถูกต้อง และระบุรายการที่ไม่ถูกต้อง, ความเห็นเพิ่มเติมในช่องว่าง เบอร์โทรศัพท์, email ติดต่อกลับ แล้วคลิก ส่งตอบยืนยันยอด

4. จะปรากฏหน้าต่าง “คุณต้องการบันทึกคำตอบหรือไม่ ?”  ให้คลิก “บันทึก

5. เมื่อปรากฏหน้าต่าง “ขอบคุณ” แสดงว่าท่านได้ยืนยันยอดเรียบร้อยแล้ว

Leave a Comment

Scroll to Top