สอ.นทพ. ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด

เจ้าหน้าที่และพนักงานส่วนจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำกัด ไม่รับของขวัญของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และทุกช่วงเทศกาล เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส (No Gift Policy)

Leave a Comment

Scroll to Top