การแจ้งการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากสมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ที่มีบัญชีเงินฝากไว้กับสหกรณ์ หากมีความประสงค์ฝากเงินเพิ่มเติม สามารถโอนงินเข้าบัญชีเงินฝากได้ โดยโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB) บัญชี “สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด” หมายเลขบัญชี 135-2-14044-4 ตามวันและเวลาทำการ เมื่อโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว กรุณาแจ้งให้สหกรณ์ทราบ และส่งหลักฐานการโอนเงิน (Slip โอนเงินของธนาคาร) และสำเนาหน้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษที่สมาชิกเปิดไว้กับสหกรณ์ฯ ผ่านทาง Line ID : jinneecoop หรือ 0816179580

*กรุณาแจ้งภายในเวลา  14.30 น. ของวันทำการหากเลยกำหนด จนท. จะบันทึกรายการเป็นวันถัดไป*

Leave a Comment

Scroll to Top