ส่วนลดอัตราเบี้ยประกัน

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.จำกัด
ตามที่สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จัดให้สมาชิกที่กู้เงินสามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน ทำประกันชีวิตกลุ่มแบบคุ้มครองสินเชื่อ เพื่อแบ่งเบาภาระให้กับทายาทและผู้ค้ำประกัน ในกรณีที่ผู้กู้เสียชีวิต คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการสรรหาบริษัทประกันชีวิตฯ ที่สมาชิกได้รับประโยชน์สูงสุด สหกรณ์ฯ มีความเสี่ยงน้อยที่สุด โดยได้มีการเจรจาลดอัตราเบี้ยประกันภัย ดังนี้

Leave a Comment

Scroll to Top