คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ. > แจ้งความประสงค์ฝากเงิน กับสหกรณ์ฯ

แจ้งความประสงค์ฝากเงิน กับสหกรณ์ฯ

ด้วย สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีความประสงค์สำรวจความต้องการออมเงินในรูปเงินแบบฝากกับสหกรณ์ เพื่อสนับสนุนการออมทรัพย์ตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ดังนั้น สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด  จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านร่วมแจ้งความประสงค์ขอฝากเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายปี และเงินฝากออมทรัพย์พิเศษรายเดือน  ให้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ทราบ ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2564 โดยมีหลักเกณฑ์การรับฝากเงิน ตามประกาศที่แนบ

แจ้งความประสงค์ต้องการฝากเงินกับสหกรณ์ฯ-

คลิกดาวน์โหลด เอกสารฉบับนี้

ใส่ความเห็น

Top