สหกรณ์ นทพ.

ไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหม

ข่าวประชาสัมพันธ์ มอบเงินสินไหมมรณกรรม

26 เม.ย.61 ไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหมมรณกรรม ให้แก่ จ.ส.อ.ชาญชัย คูตา ซึ่งเสียชิวิตตามกรมธรรม์ โดยมีพลโท สัณทัศน์ นันทิภาคย์หิรัญ ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.จำกัด เป็นผู้รับมอบ สหกรณ์ฯ ขอเชิญชวนสมาชิกผู้กู้และยังมิได้ทำประกันชีวิต ขอให้มาทำประกันชีวิต เพื่อประโยชน์ของตัวท่าน และผู้ค้ำประกัน

Leave a Comment

Scroll to Top