ประชาสัมพันธ์

เงินปันผลเฉลี่ยคืน เงินรอจ่ายคืน ค้างจ่าย 

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีเงินปันผล …

เงินปันผลเฉลี่ยคืน เงินรอจ่ายคืน ค้างจ่าย  อ่านเพิ่มเติม…

สอ.นทพ. ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด

เจ้าหน้าที่และพนักงานส่วนจัดการ สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ. จำ …

สอ.นทพ. ไม่รับของขวัญ ของกำนัล และผลประโยชน์อื่นใด อ่านเพิ่มเติม…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตามประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ลง …

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ อ่านเพิ่มเติม…

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ จำนวน 3 อัตรา ดังนี้
ฝ่ายการเงิน 1 อัตรา
ฝ่ายบัญชี 1 อัตรา
ฝ่ายธุรการ 1 อัตรา
รายละเอียดลักษณะงาน คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง และสมรรถภาพที่ต้องการ สถานที่ปฏิบัติงาน อัตราจ้าง การจ้าง และสวัสดิการ ตามผนวกแนบท้ายประกาศนี้

Scroll to Top