โอนทุนการศึกษา ปี๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓

มอบทุนการศึกษา2566 ครั้งที่3

สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปี 2566 (ครั้งที่ 3) จำนวน 246 ทุน ให้กับสมาชิกที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามระเบียบ โดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566

มอบทุนการศึกษา2566 ครั้งที่3 Read More »