กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์

ด้วยสถานการณ์ปัจจุบัน สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด มีกระแสเงินคงเหลือเกินความต้องการ เพื่อให้การบริหารงานและการจัดการของสหกรณ์ฯ มีประสิทธิภาพ ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 46 ครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 มีมติเห็นชอบให้กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์ฯ

กำหนดนโยบายการรับเงินฝากของสหกรณ์ Read More »