ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

ประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย

ประกาศ  สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เรื่อง  การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชุดที่ 45 ครั้งที่ 5 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ให้ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ของสหกรณ์ฯ เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ทางด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  

ไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหมมรณกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 บริษัทไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหมมรณกรรม ของ จ.ส.อ.วงศกร เที่ยงสันเทียะ ซึ่งเสียชิวิต เป็นเงิน 1,076,171.80 บาท โดยมี พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบสินไหม นำมาชำระหนี้สหกรณ์ฯ 1,037,923.19

Top