ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

ตั้งผู้รับโอนประโยชน์

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

แจ้งสมาชิก สอ.นทพ.จก. ขอความกรุณาให้สมาชิกทุกท่านจัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.นทพ.จก. เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับเงินที่พึงได้เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์สามารถติดต่อ ณ สำนักงาน สอ.นทพ.จก. ได้ในวันทำการ โทร. 0 – 2152 – 0926

ผ่อนชำระครบ 1 ปี รีไฟแนนซ์ได้

สอ.นทพ.จก.ขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกที่มีความจำเป็นต้องกู้เงินเมื่อผ่อนชำระครบ 1 ปี แล้ว สามารถกู้เงินเพื่อรีไฟแนนซ์ได้ รายละเอียดสอบถามได้ที่ สำนักงาน สอ.นทพ.จก. ได้ในวันทำการ โทร. 0 – 2152 – 0926

Top