ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ และ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์

รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2561 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด โปรดส่งรายละเอียดไปที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210   หรือทาง email: sahagorn89@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 25 ธ.ค.2560 รับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี 2561 ผู้ที่ประสงค์จะสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด  โปรดส่งรายละเอียดไปที่

เรื่องการรับรองใบจ่ายเงินเดือน

การรับรองใบจ่ายเงินเดือน สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.ฯ ขอแจ้งให้สมาชิกที่ต้องการทำธุรกรรมทางการเงินกับ สหกรณ์ฯ ทราบ ในส่วนของการลงนามรับรองของเจ้าหน้าที่การเงิน นทพ. ในใบจ่ายเงินเดือนนั้น เพื่ออำนวยความสะดวกและรวดเร็วให้กับสมาชิก   สหกรณ์ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่นำใบจ่ายเงินเดือนที่สมาชิกแนบประกอบมา ไปให้เจ้าหน้าที่ กกง.นทพ. ลงนามรับรองเป็นประจำทุกวัน

Top