ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

ประกาศ-ชลอเงินฝาก

ชะลอการรับฝากเงิน

สมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ เพื่อฝากเงินออมทรัพย์ กรุณาโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าด้วย และสหกรณ์ฯ ขอชะลอการเปิดบัญชีเงินฝาก(ใหม่)ชั่วคราวค่ะ

ทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี 2560

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประกาศมอบทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาเล่าเรียนใน ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,ระดับอุดมศึกษา ทุนนักเรียนทหารและนักเรียนพลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2560  โดยเปิดรับคำขอรับทุนดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ จนถึงถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560  สมาชิก สามารถรับรายละเอียดหลักเกณฑ์ และใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาได้จากเว็บไซต์ฯ ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษา

Top