ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ.

การจ่ายเงินให้สมาชิก

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ขณะนี้สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ได้พัฒนาระบบการโอนเงินระหว่างสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กับธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ให้ทันสมัย ถูกต้อง แม่นยำยิ่งขึ้น  จึงขอแจ้งให้สมาชิกที่มาดำเนินการทำธุรกรรมการเงิน เช่น การกู้เงินประเภทต่าง ๆ หรือถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 15 ม.ค.62  สหกรณ์

ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562

ประกาศ รับสมัครผู้สอบบัญชี และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 รับสมัครผู้สอบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2562 ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร โปรดส่งรายละเอียดไปที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด เลขที่ 2 ถนนนาวงประชาพัฒนา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กทม. 10210 หรือทาง email: sahagorn89@gmail.com ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึง 25

Top