เงินปันผลเฉลี่ยคืน

สมาชิกที่ยังไม่ติดต่อสหกรณ์เพื่อขอรับเงิน

เรียนสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด จากประกาศ เงินค้างจ่าย สมาชิกสหกรณ์ ได้มีสมาชิกได้มาติดต่อรับเงินจากสหกรณ์แล้วบางส่วน แต่ยังคงมีสมาชิกที่ยังไม่ติดต่อเพื่อขอรับเงิน

สมาชิกที่ยังไม่ติดต่อสหกรณ์เพื่อขอรับเงิน Read More »

สมาชิกแจ้งความประสงค์รับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2559

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด กำหนดระยะเว

สมาชิกแจ้งความประสงค์รับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2559 Read More »

Scroll to Top