วิธีการเปลี่ยนแปลง/อัปเดตที่อยู่ email สมาชิก

สมาชิกสหกรณ์ นทพ. จำกัด สามารถเปลี่ยนแปลงอีเมลให้เป็นอีเมลของตัวท่านเอง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. เข้าสู่ระบบ แล้วคลิกที่หมายเลขสมาชิก และคลิกแก้ไขโปรไฟล์

สมาชิกสหกรณ์ นทพ. จำกัด สามารถเปลี่ยนแปลงอีเมล์ให้เป็นอีเมล์ของตัวท่านเอง โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

2. ตรง ข้อมูลติดต่อในช่อง “อีเมล” ให้แก้เป็น อีเมลที่สมาชิกต้องการ

3. เสร็จแล้วคลิก “อัปเดตข้อมูลส่วนตัว”

4. หลังจากคลิกอัปเดตข้อมูลส่วนตัวแล้วให้เข้าตรวจเช็คอีเมลของท่านเองที่ได้กรอกไว้ตามข้อ 2 จะมีข้อความส่งจากเว็บไซต์ สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.

5. ในข้อความอีเมลให้ท่านคลิกลิงค์เพี่อยืนยันการขอเปลี่ยนแปลงอีเมล

6. หลังจากคลิกแล้วจะเข้าสู่หน้าเว็บไซต์สหกรณ์ฯ และปรากฏข้อความ “อัพเดตข้อมูลแล้ว”  แสดงว่าท่านได้เปลี่ยนอีเมลเรียบร้อยแล้ว

อีเมลของท่านที่ได้เปลี่ยนแล้วนั้นจะถูกใช้เป็นอีเมลเพื่อรับข่าวสารจากเว็บไซต์สหกรณ์ฯ และใช้ในการรับข้อมูลการตั้งรหัสผ่านใหม่ ในกรณีลืมรหัสผ่าน

Leave a Comment

Scroll to Top