กรกฎาคม 2021

ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ค.64

จากสถานการณ์การเกิดโรคระบาดทั่วโลก ส่งผลให้เศรษฐกิจชะลอตัว มีผลกระทบต่อการดำรงชีพของสมาชิก และเพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะทางการเงินของสหกรณ์ในปัจจุบัน ที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ชุดที่ 46 ครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 จึงมีมติปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้

ปรับลดดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ค.64 Read More »

Scroll to Top