ไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหมมรณกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 28 เม.ย.63 บริษัทไทยประกันชีวิต มอบเงินสินไหมมรณกรรม ของ จ.ส.อ.วงศกร เที่ยงสันเทียะ ซึ่งเสียชิวิต เป็นเงิน 1,076,171.80 บาท โดยมี พลเอก พีรพงษ์ เมืองบุญชู ประธานกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.จำกัด เป็นผู้แทนรับมอบสินไหม นำมาชำระหนี้สหกรณ์ฯ 1,037,923.19 บาท เงินส่วนที่เหลือคืนให้ทายาทของ จ.ส.อ.วงศกร เที่ยงสันเทียะ

Leave a Comment

Scroll to Top