ผบ.นทพ. มอบประกาศเกียรติคุณผู้มีส่วนร่วมพัฒนาภาคเอกชน

ตามที่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ได้ทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อกับบริษัทไทยประกันชีวิต (มหาชน) นั้น ผู้แทนของบริษัทไทยประกันชีวิต คุณธันยพร มกรพันธุ์ ได้เดินทางไปชี้แจงตอบข้อซักถามของสมาชิกตาม นขต. สนภ1 – สนภ.5 และ ได้ร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคมในรูปแบบ “ประชารัฐ” ร่วมกับ นพค.ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง จึงได้รับเกียรติจากผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พล.อ. ธงชัย สาระสุข มอบประกาศเกียรติคุณในฐานะผู้มีส่วนร่วมพัฒนาภาคเอกชน เมื่อวันที่ 26 ก.ย.61 โดยมีผู้บริหารฝ่าย นางธนาภรณ์ ทั่งพรม เป็นผู้แทนบริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับมอบ
บริษัทไทยประกันชีวิตฯ เป็นส่วนเล็ก ๆ ส่วนหนึ่งในการร่วมพัฒนากับ นพค.ต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และภาคภูมิใจที่ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ได้รับรางวัล “เลิศรัฐ” ทั้ง 2 รางวัล ด้วยกัน คือ รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประเภทสัมฤทธิผล ประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดีเด่น และ “โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ณ แม่น้ำลี้-ลำน้ำแม่ทา”

Leave a Comment

Scroll to Top