ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1330 ณ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

[embeddoc url=”https://www.coopafdc.com/wp-content/uploads/2018/02/ประชุมใหญ่ปี60.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Leave a Comment

Scroll to Top