แบบแจ้งรับปันผล-เฉลี่ยคืน

แบบแจ้งความประสงค์รับเงินปันผลและ เงินเฉลี่ยคืน  ประจำปี 2560

ตามมติคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ให้ฝ่ายจัดการฯ จัดทำแบบฟอร์มให้สมาชิกแจ้งความประสงค์รับเงินปันผลเฉลี่ยคืน ประจำปี 2560 โดยมีให้เลือก 2 ช่องทางดังนี้

  1. โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด
    – ข้าราชการประจำ
    โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (บัญชีเงินเดือน) เต็มจำนวน
    – ข้าราชการบำนาญ  โอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด เต็มจำนวน
  2. โอนซื้อหุ้นพิเศษ ไม่เกินเงินปันผล-เฉลี่ยคืน ที่ได้รับในปีนี้

สมาชิกสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ได้โดย คลิกที่นี่ 

เมื่อสมาชิกกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มแล้วกรุณาส่งคืน สหกรณ์ออทรัพย์ฯ ทาง email: sahagorn89@gmail.com หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2152-0926 ภายในวันที่ 19 ม.ค.2560 หากเกินกำหนดทางสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ จะโอนเงินปันผล-เฉลี่ยคืน เข้าบัญชีเงินเดือนของท่านต่อไป

3 thoughts on “แบบแจ้งรับปันผล-เฉลี่ยคืน”

Leave a Comment

Scroll to Top