ประกาศ-ชลอเงินฝาก

ชะลอการรับฝากเงิน

สมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ เพื่อฝากเงินออมทรัพย์ กรุณาโทรศัพท์แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบล่วงหน้าด้วย

และสหกรณ์ฯ ขอชะลอการเปิดบัญชีเงินฝาก(ใหม่)ชั่วคราวค่ะ

[embeddoc url=”https://www.coopafdc.com/wp-content/uploads/2017/07/chalor222.pdf” download=”all” viewer=”google”]

[embeddoc url=”https://www.coopafdc.com/wp-content/uploads/2017/07/ประกาศ-สอ.นทพ.-ชลอการรับฝากเงิน.pdf” download=”all” viewer=”google”]

Leave a Comment

Scroll to Top