คุณอยู่ที่
หน้าแรก > Reply > ตอบกลับไปยัง: ขอให้พิจารณาทบทวนการแบ่งแยกสิทธิ์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัด นทพ. และต่างหน่วย
#1643
007451
Participant

ขอบพระคุณท่าน ผบ.นทพ./ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ นทพ. และคณะกรรมการฯ ที่ได้กรุณาแก้ไขระเบียบให้สิทธิ์สมาชิกสหกรณ์ นอกสังกัด นทพ. ครับ

Top