คุณอยู่ที่
หน้าแรก > Reply > ตอบกลับไปยัง: ขอให้พิจารณาทบทวนการแบ่งแยกสิทธิ์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัด นทพ. และต่างหน่วย
#1530
012145
Participant

เห็นด้วยครับ เดือดร้อนกันถ้วนหน้า
(ยังไงก็หักเงินเดือนผ่านกรมบัญชีกลาง อยู่แล้ว) ?

Top