คุณอยู่ที่
หน้าแรก > Reply > ตอบกลับไปยัง: ขอให้พิจารณาทบทวนการแบ่งแยกสิทธิ์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัด นทพ. และต่างหน่วย
#1529
010445
Participant

ใช่ครับขอสนับสนุนสมาชิก 007451 ด้วยเหตุผลว่าสมาชิกสหกรณ์เหมือนกันทำไมสิทธิไม่เหมือนกัน ขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ พิจารณาว่าถูกต้องหรือไม่ครับ

Top