คุณอยู่ที่
หน้าแรก > Reply > ตอบกลับไปยัง: สอบถามเงินคืนกรณีปิดเงินกู้แต่สลิปเงินเดือนหักค่างวดไปแล้วจะได้รับเงินคืนเมื่อไร
#1391
admin-afdc
Keymaster

เงินคืน กรณีปิดเงินกู้
สหกรณ์จะโอนเข้าบัญชีรับเงินเดือน ไม่เกินวัน 10 ของ เดือนถัดไปค่ะ

Top