คุณอยู่ที่
หน้าแรก > Reply > ตอบกลับไปยัง: ข้อสงสัยกับเงินเดือนปัจจุบันไม่ตรงกับเงินเดือนปันผลของสมาชิกหมายเลข 13426
#1340
admin-afdc
Keymaster

เงินเดือนไม่มีผลกับเงินป้นผล หรือเงินเฉลี่ยคืนค่ะ
วิธีคิดเงินปันผลและเฉลี่ยคืน คลิกที่นี่
หากสมาชิกต้องการให้เงินเดือน/หรือยศ เป็นปัจจุบันก็สามารถทำได้โดยส่งหลักฐานพร้อมรับรองสำเนาและแจ้งความประสงค์ ให้กับ สหกรณ์ฯ ในการอัพเดตข้อมูลค่ะ

Top