ตอบกลับไปยัง: สอบถามการประชุมใหญ่ประจำปี

#704
admin-afdc
Keymaster

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1330 ณ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาค่ะ

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

Scroll to Top