ตอบกลับไปยัง: ขอให้พิจารณาทบทวนการแบ่งแยกสิทธิ์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัด นทพ. และต่างหน่วย

หน้าแรก ฟอรั่ม เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ขอให้พิจารณาทบทวนการแบ่งแยกสิทธิ์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัด นทพ. และต่างหน่วย ตอบกลับไปยัง: ขอให้พิจารณาทบทวนการแบ่งแยกสิทธิ์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัด นทพ. และต่างหน่วย

#1643
007451
Participant

ขอบพระคุณท่าน ผบ.นทพ./ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ นทพ. และคณะกรรมการฯ ที่ได้กรุณาแก้ไขระเบียบให้สิทธิ์สมาชิกสหกรณ์ นอกสังกัด นทพ. ครับ

Scroll to Top