ตอบกลับไปยัง: สมาชิกนอกหน่วย นทพ.กู้ฉุกเฉินไม่ได้

#1352
010445
Participant

ถ้าอย่างนี้จะเรียกว่าเป็นสมาชิกทำไมความไม่เท่าเทียมกันระหว่างสมาชิกในหน่วยกับหน่วยขอให้พิจารณาให้ความเป็นธรรมด้วยครับ

Scroll to Top