ตอบกลับไปยัง: สมาชิกนอกหน่วย นทพ.กู้ฉุกเฉินไม่ได้

#1292
010233
Participant

พอจะมีเหตุผลหรือสาเหตุในการห้ามกู้ – ค้ำ ของสมาชิกนอก นทพ.ไหมครับ
ปกติข้าราชการทหาร ก็ปรับย้ายกันเป็นปกติอยู่แล้ว

Scroll to Top