ตอบกลับไปยัง: สมาชิกนอกหน่วย นทพ.กู้ฉุกเฉินไม่ได้

#1291
005734
Participant

เพิ่งจะขอกู้ไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ได้รับคำตอบว่า ืสมาชิกนอก นทพ. กู้ฉุกเฉินไม่ได้ และอาจกู้ไม่ได้ตลอด ขึ้นกับคณะกรรมการ

Scroll to Top