ตอบกลับไปยัง: สมาชิกนอกหน่วย นทพ.กู้ฉุกเฉินไม่ได้

#1288
admin-afdc
Keymaster

สมาชิกต่างหน่วยจะกู้ได้90% ของค่าหุ้นหรือเงินฝากค่ะ หลักเกณฑ์การกู้ ฉ. คลิกที่นี่ค่ะ
กรณีมีหนี้สามัญค้างอยู่ด้วยนั้นจะขอนำเรียนคณะกรรมการฯ ให้ทราบเพื่อพิจารณาทบทวนอีกครั้งค่ะ

Scroll to Top