ตอบกลับไปยัง: จะขอหนังสือรับรองเงินหุ้นสะสมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประกอบการทำวีซ่าได้มั้ยครับ

หน้าแรก ฟอรั่ม เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จะขอหนังสือรับรองเงินหุ้นสะสมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประกอบการทำวีซ่าได้มั้ยครับ ตอบกลับไปยัง: จะขอหนังสือรับรองเงินหุ้นสะสมเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ประกอบการทำวีซ่าได้มั้ยครับ

#1011
admin-afdc
Keymaster

ได้ค่ะ
รบกวนท่านสมาชิก ถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน และบัตรข้าราชการ ส่งถึงสหกรณ์ฯ ทาง email: sahagorn89@gmail.com โดยระบุหัวเรื่องว่า “ขอหนังสือรับรองเงินหุ้นสะสมเป็นภาษาอังกฤษ” แล้วโทรศัพท์ติดต่อ ที่หมายเลข 0-2193-6031, 0-2193-6038, 0-2193-6039, 0-2152-0926 ต่อ 307

หรือจะมาติดต่อด้วยตัวเองก็ได้ค่ะ

Scroll to Top