ขอให้พิจารณาทบทวนการแบ่งแยกสิทธิ์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัด นทพ. และต่างหน่วย

หน้าแรก ฟอรั่ม เว็บบอร์ด สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ขอให้พิจารณาทบทวนการแบ่งแยกสิทธิ์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ที่สังกัด นทพ. และต่างหน่วย

กำลังดู 7 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 7 (ของทั้งหมด 7)
 • ผู้เขียน
  ข้อความ
 • #1527
  007451
  Participant

  ผมเป็นสมาชิกสหกรณ์ นทพ. ตั้งแต่บรรจุข้าราชการ (ต่างหน่วย นทพ.) ตั้งแต่อยู่สนามเสือป่า ปัจจุบันหากกำหนดหลักเกณฑ์การกู้ สิทธิ์ของการเป็นสมาชิกได้มีข้อแตกต่างระหว่าง ข้าราชการสังกัด นทพ. และต่างหน่วย ซึ่งถ้ามีความจำเป็นต้องกู้สามัญหรือเหตุฉุกเฉินแต่ไม่สามารถกู้ตามระเบียบการกู้สามัญของสมาชิกทั่วไป (เดิมกู้ได้ 60 เท่าของเงินเดิน เป็นไม่เกิน 90 % ของทุนเรือนหุ้น) หากลาออกจากการเป็นสมาชิก/โอนย้ายไปสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นก็จะเสียสิทธิ์การนับอายุการเป็นสมาชิก ตามระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด
  ว่าด้วยการใช้ทุนสาธารณประโยชน์เพื่อสงเคราะห์เกี่ยวกับศพของสมาชิก พ.ศ.๒๕๕๕ กำหนดจ่ายให้กับสมาชิกผู้ใดถึงแก่กรรมในขณะที่เป็นสมาชิกอยู่ในสหกรณ์ ใหม้ีสิทธิไดร้ับเงินสงเคราะห์เกี่ยวกบัการศพตามหลกัเกณฑ์จะได้รับสิทธิ์ตามจำนวนปีที่เป็นสมาชิก หรือหากคณะกรรมการฯ ได้กรุณาแก้ไขยกเลิกสิทธิ์การแบ่งแยกข้อแตกต่างการเป็นสมาชิกสหกรณ์ระหว่าง สังกัด นทพ. และต่างหน่วยภายหลัง การโอนย้ายกลับมาเป็นสมาชิกสหกรณ์ นทพ. อีกครั้งจะได้สิทธิ์คืนหรือไม่ ทั้งนี้ยังคงมีสมาชิกต่างหน่วยอีกจำนวนมากที่ยังไม่ทราบการโดนจำกัดสิทธิ์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ จึงขอให้คณะกรรมฯ กรุณาพิิจารณาทบทวนการแบ่งแยกสิทธิ์การเป็นสมาชิกสหกรณ์ นทพ. ระหว่างสังกัด นทพ. และ ต่างหน่วย อีกครั้งครับ

  #1528
  007451
  Participant

  ทั้งนี้หาก คณะกรรมการได้พิจารณาทบทวนแล้ว และให้ยึดตามมติ/หลักเกณฑ์ ดังกล่าว ขอความกรุณาให้มีหนังสือแจ้งเวียนให้สมาชิกต่างหน่วยทราบเพื่อประกอบพิจารณาตัดสินใจในการรักษาสิทธิการเป็นสมาชิกสหกรณ์ นทพ. ต่อไปครับ

  #1529
  010445
  Participant

  ใช่ครับขอสนับสนุนสมาชิก 007451 ด้วยเหตุผลว่าสมาชิกสหกรณ์เหมือนกันทำไมสิทธิไม่เหมือนกัน ขอให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ฯ พิจารณาว่าถูกต้องหรือไม่ครับ

  #1530
  012145
  Participant

  เห็นด้วยครับ เดือดร้อนกันถ้วนหน้า
  (ยังไงก็หักเงินเดือนผ่านกรมบัญชีกลาง อยู่แล้ว) ?

  #1532
  010445
  Participant

  ขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการด้วยครับ

  #1639
  admin-afdc
  Keymaster

  สหกรณ์ได้แก้ไขระเบียบว่าด้วยเงินกู้ฯ พ.ศ.2564 ลงวันที่ 20 ม.ค.64 สรุปให้สมาชิกที่หักเงินเดือนได้จาก กง.ทหาร สามารถยื่นกู้และคำประกันได้แล้วค่ะ รายละเอียด คลิกที่นี่

  • ข้อความตอบกลับนี้ถูกดัดแปลง 1 year, 12 months มาแล้ว โดย admin-afdc
  #1643
  007451
  Participant

  ขอบพระคุณท่าน ผบ.นทพ./ประธานกรรมการดำเนินงานสหกรณ์ นทพ. และคณะกรรมการฯ ที่ได้กรุณาแก้ไขระเบียบให้สิทธิ์สมาชิกสหกรณ์ นอกสังกัด นทพ. ครับ

กำลังดู 7 ข้อความ - 1 ผ่านทาง 7 (ของทั้งหมด 7)
 • คุณต้องเข้าสู่ระบบเพื่อตอบกลับกระทู้นี้
Scroll to Top