ลงทะเบียนระบบสอบถามข้อมูล

กรุณากรอกข้อมูลของสมาชิกตามความจริง

หากมีข้อสงสัย หรือประสบปัญหาในการกรอกข้อมูลให้ติดต่อสหกรณ์ฯ
**ใช้คำเต็มไม่ย่อ
ต้องเป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ท่านได้เคยให้ไว้กับสหกรณ์ฯ
เป็นอีเมลส่วนตัวของท่าน เช่น Gmail, Hotmail, RTARF mail หรือ iCloud Mail และเป็นอีเมลที่ใช้ได้จริง
Click or drag a file to this area to upload.
รูปถ่ายสลิปเงินเดือนปัจจุบัน หรือไฟล์จากแอพ My RTARF หรือรูปถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนของสมาชิกอย่างใดอย่างหนึ่ง ขนาดไม่เกิน 4 MB
Scroll to Top