คุณอยู่ที่
หน้าแรก > สมาชิกควรรู้

อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

อัตราดอกเบี้ย สหกรณ์ออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ. เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 1. ต่ำกว่า 10 ล้านบาท  - ร้อยละ 3.25 ต่อปี2. เกินกว่า 10 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท -ร้อยละ 3.10 ต่อปี3. เกินกว่า 20 ล้านบาท

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ตั้งผู้รับโอนประโยชน์

แจ้งสมาชิก สอ.นทพ.จก. ขอความกรุณาให้สมาชิกทุกท่านจัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.นทพ.จก. เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับเงินที่พึงได้เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์สามารถติดต่อ ณ สำนักงาน สอ.นทพ.จก. ได้ในวันทำการ โทร. 0 – 2152 – 0926

การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

การตรวจสอบข้อมูลสมาชิก สหกรณ์ออมทรัพย์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด 1.เข้าสู่เว็บ สหกรณ์ฯ www.coopafdc.com  แล้วคลิกที่เมนู "ประวัติข้อมูลสมาชิก"  2. ช่อง ชื่อผู้ใช้ ให้ใส่หมายเลขสมาชิก ให้ครบ 6 หลัก เช่น 2234 ให้ใส่เป็น 002234       ช่อง รหัสผ่าน  ให้ใส่หมายเลข

การเปลี่ยนรหัสผ่านสมาชิกเว็บ

1. ล็อกอินเข้าสู่ระบบ แล้วคลิกที่หมายเลขสมาชิก ตามภาพข้างล่าง 2. คลิกที่ "แก้ไข" ตามภาพ 3. ใส่รหัสผ่านใหม่ตามที่ท่านต้องการ เสร็จแล้วคลิก "อัปเดตข้อมูล" *** รหัสผ่านควรจะมีตัวอักษรอย่างน้อยสิบตัวอักษร และใช้ตัวอักษรใหญ่และเล็ก ตัวเลขและสัญลักษณ์ผสมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น หากสมาชิกประสบปัญหา หรือไม่สามารถเข้าใช้งานระบบตรวจสอบข้อมูล  สามารถส่งข้อความสอบถามได้ทางเฟสบุค (facebook Messenger)  http://m.me/coop.afdc  หรือโทร 0-2193-6038 , 0-2193-6039

การเข้าเช็คปันผล-เฉลี่ยคืน

การเข้าเช็ครายละเอียดปันผล-เฉลี่ยคืน ประจำปีด้วยโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน คลิกลิ้งนี้ http://www.coopafdc.com/i6qeF  คลิกที่ปุ่มเมนู คลิกเลือก "ประวัติข้อมูลสมาชิก" ใส่หมายเลขสมาชิกสหกรณ์ 6 หลักในช่อง "ชื่อผู้ใช้"  และใส่หมายเลขประชาชน 13 หลัก ในช่อง "รหัสผ่าน" แล้วคลิก "เข้าสู่ระบบ"  ** หากเลขสมาชิกของท่านไม่ถึง6 หลัก

Top