คุณอยู่ที่
หน้าแรก > สมาชิกควรรู้ > อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

อัตราดอกเบี้ย สหกรณ์ออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

1. ต่ำกว่า 10 ล้านบาท  – ร้อยละ 3.25 ต่อปี
2. เกินกว่า 10 ล้านบาทแต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท -ร้อยละ 3.10 ต่อปี
3. เกินกว่า 20 ล้านบาท – ร้อยละ 3.00 ต่อปี
ตั้งแต่ 1ต.ค.63 คำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษดอกเบี้ยรายเดือน

1. ต่ำกว่า 10 ล้านบาท  – ร้อยละ 3.00 ต่อปี
2. เกินกว่า 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท -ร้อยละ 2.85 ต่อปี
3. เกินกว่า 20 ล้านบาท – ร้อยละ 2.75 ต่อปี
ตั้งแต่ 1ต.ค.63 คำนวณดอกเบี้ยแบบขั้นบันได

เงินกู้

ฉุกเฉิน ร้อยละ 5.65 ต่อปี
– สามัญ ร้อยละ 5.65 ต่อปี

– สามัญปรับโครงสร้างหนี้ ร้อยละ 4 ต่อปี
ตั้งแต่1เม.ย.63

2 thoughts on “อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

ใส่ความเห็น

Top