คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ. > หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ตั้งผู้รับโอนประโยชน์

แจ้งสมาชิก สอ.นทพ.จก. ขอความกรุณาให้สมาชิกทุกท่านจัดทำหนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์ไว้กับ สอ.นทพ.จก. เพื่อรักษาสิทธิ์ในการรับเงินที่พึงได้เมื่อสมาชิกเสียชีวิต หรือสมาชิกต้องการเปลี่ยนแปลงผู้รับโอนประโยชน์สามารถติดต่อ ณ สำนักงาน สอ.นทพ.จก. ได้ในวันทำการ โทร. 0 – 2152 – 0926

2 thoughts on “หนังสือตั้งผู้รับโอนประโยชน์

ใส่ความเห็น

Top