คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ. > ทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี 2563

ทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี 2563

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาเล่าเรียนใน ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,ระดับอุดมศึกษา ทุนนักเรียนทหารและนักเรียนพลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2563  โดยเปิดรับใบสมัครขอรับทุนดังกล่าว ตั้งแต่ 1 ก.ค.63  จนถึงวันที่ 17 ส.ค.63 

รายละเอียดหลักเกณฑ์ และใบสมัครขอรับทุนฯ ตามเอกสารในหน้าเว็บไซต์นี้ 

ทุนการศึกษา05-06-63

ใบขอรับทุน05-06-63

คลิกดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Top