คุณอยู่ที่
หน้าแรก > สมาชิกควรรู้ > อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

อัตราดอกเบี้ย สหกรณ์ออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

1. เงินฝากต่ำกว่า 1ล้านบาท
   – ร้อยละ 3.25 ต่อปี

2. เงินฝากเกินกว่า 1ล้านบาท
  – ร้อยละ 3.10 ต่อปี

3. เงินฝากเกินกว่า 2ล้านบาท
  – ร้อยละ 3.00 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรับดอกเบี้ยรายเดือน

1. เงินฝากต่ำกว่า 1ล้านบาท
   – ร้อยละ 3.00 ต่อปี

2. เงินฝากเกินกว่า 1ล้านบาท
  – ร้อยละ 2.85 ต่อปี

3. เงินฝากเกินกว่า 2ล้านบาท
  – ร้อยละ 2.75 ต่อปี

เงินกู้
– ฉุกเฉิน ร้อยละ 5.65 ต่อปี
– สามัญ ร้อยละ 5.65 ต่อปี
– สามัญปรับโครงสร้างหนี้ ร้อยละ 4 ต่อปี

 

2 thoughts on “อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

ใส่ความเห็น

Top