คุณอยู่ที่
หน้าแรก > สมาชิกควรรู้ > อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

อัตราดอกเบี้ย สหกรณ์ออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ

1. เงินฝาก 100-10,000,000 บ.
   – ร้อยละ 3.75 ต่อปี

2. เงินฝาก 10,000,001-20,000,000 บ.
  – ร้อยละ 3.60 ต่อปี

3. เงินฝาก 20,000,001 บ. ขึ้นไป
  – ร้อยละ 3.50 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรับดอกเบี้ยรายเดือน

1. เงินฝาก 50,000-10,000,000 บ.
   – ร้อยละ 3.50 ต่อปี

2. เงินฝาก 10,000,001-20,000,000 บ.
  – ร้อยละ 3.35 ต่อปี

3. เงินฝาก 20,000,001 บ. ขึ้นไป
  – ร้อยละ 3.25 ต่อปี

เงินกู้
– ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.15 ต่อปี
– สามัญ ร้อยละ 6.15 ต่อปี

2 thoughts on “อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

ใส่ความเห็น

Top