คุณอยู่ที่
หน้าแรก > เอกสาร > เอกสารแบบฟอร์ม สหกรณ์ฯ นทพ. > เอกสารประกอบสัญญาเงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

เอกสารประกอบสัญญาเงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

ดาวน์โหลดเอกสารสัญญาเงินกู้สามัญโดยใช้บุคคลค้ำประกัน

การพิมพ์เอกสารฉบับนี้ออกทางเครื่องพิมพ์ ต้องพิมพ์หน้าหลัง ดังนี้  (เอกสารมี 12 หน้า)
คำข้อกู้เงินสามัญ หน้า 1 กับ 2 อยู่แผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง)
หนังสือกู้สำหรับเงินกู้สามัญ หน้า 3 กับ 4 อยู่แผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง)
หนังสือค้ำประกันสำหรับเงินกู้สามัญ หน้า 5 กับ 6 อยู่แผ่นเดียวกัน (หน้า-หลัง)
เอกสารที่สมาชิกผู้กู้และผู้ค้ำฯ ต้องเตรียมไปในวันยื่นกู้

หมายเหตุ
1. เอกสารทุกฉบับห้ามลง วัน เดือน ปี
2. งดใช้ปากกาสีดำ

สัญญาเงินกู้สามัญ_ก.ค.2562

คลิกดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Top