คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ. > ทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี 2561

ทุนส่งเสริมการศึกษา สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ประจำปี 2561

สหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด ประกาศการให้ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกที่กำลังศึกษาเล่าเรียนใน ระดับประถมศึกษา, ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น, ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย,ระดับอุดมศึกษา ทุนนักเรียนทหารและนักเรียนพลตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2561  โดยเปิดรับคำขอรับทุนดังกล่าวตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2561  สมาชิก สามารถรับรายละเอียดหลักเกณฑ์ และใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาได้จากเว็บไซต์ฯ

ประกาศทุนส่งเสริมการศึกษาปี2561

ดาวน์โหลดใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาฯ คลิกที่นี่

ใบสมัครรับทุนการศึกษาปี2561

ใส่ความเห็น

Top