คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ. > หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 2561

หลักเกณฑ์การกู้เงินเพื่อเหตุฉุกเฉิน 2561

   1. เดิม การกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ต้องผ่อนชำระไปแล้ว 4 งวด จึงจะสามารถกู้ใหม่ได้ เปลี่ยนเป็น ผ่อนชำระเงินกู้ไปแล้ว 3 งวด ก็สามารถกู้ใหม่ได้ ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

   2. การกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินของสมาชิกตั้งเดือน ก.พ.61 เป็นต้นไป สมาชิกสามารถกู้ได้ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) โดยผู้ที่กู้เกินกว่าหนึ่งแสนบาท ต้องมายื่นกู้ด้วยตนเองพร้อมรับรองสำเนาบัตรด้วยตนเองต่อหน้าเจ้าหน้าที่รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบ

หลักเกณฑ์การกู้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน2561

คลิกดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Top