คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ. > ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560

เรียน สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา จำกัด คณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ฯ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 1330 ณ หอประชุมมหาศรานนท์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

คลิกดาวน์โหลด เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ใส่ความเห็น

Top