คุณอยู่ที่
หน้าแรก > ข่าวสาร สหกรณ์ฯ นทพ. > สหกรณ์ นทพ. เปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นพิเศษ

สหกรณ์ นทพ. เปิดให้สมาชิกซื้อหุ้นพิเศษ

สหกรณ์ออมทรัพย์ นทพ.ฯ เปิดให้สมาชิกที่มีความประสงค์จะซื้อหุ้นพิเศษให้ซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 13 – 17 มี.ค.60

สามารถซื้อได้ไม่เกินเงินปันผล-เฉลี่ยคืนที่ได้รับของปี 59 โดยให้ดำเนินการดังนี้
1. นำเงินสดมาซื้อที่ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
2.โอนเงินมาซื้อโดยเข้าบัญชี สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย หมายเลข 135-2-140-44-4
แล้วโทรแจ้งรายละเอียดการโอนให้สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ ทราบ ภายในวันทีโอน ไม่เกินเวลา 1430 น.

ใส่ความเห็น

Top