คุณอยู่ที่
หน้าแรก > สมาชิกควรรู้ > อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

อัตราดอกเบี้ย สหกรณ์ออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
– ร้อยละ 3.75 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรับดอกเบี้ยรายเดือน
– ร้อยละ 3.50

เงินกู้
– ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.25 ต่อปี
– สามัญ ร้อยละ 6.25 ต่อปี

2 thoughts on “อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

ใส่ความเห็น

Top