คุณอยู่ที่
หน้าแรก > สมาชิกควรรู้ > อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

อัตราดอกเบี้ย สหกรณ์ออมทรัพย์

อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
– ตั้งแต่ 100 บาท แต่ไม่ถึง 3ล้าน บาท ร้อยละ 3.75 ต่อปี
– ตั้งแต่ 3ล้านบาท ขึ้นไป ร้อยละ 4 ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษรับดอกเบี้ยรายเดือน
– ตั้งแต่ 5หมื่นบาท แต่ไม่ถึง 3ล้านบาท ร้อยละ 3.50 ต่อปี
– ตั้งแต่ 3ล้านบาทขึ้นไป ร้อยละ 3.75 ต่อปี

เงินกู้
– ฉุกเฉิน ร้อยละ 6.50 ต่อปี
– สามัญ ร้อยละ 6.50 ต่อปี

2 thoughts on “อัตราดอกเบี้ย สอ.นทพ.

ใส่ความเห็น

Top